2016

   Стан фінансово-господарської

діяльності Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області

за 2016 рік.

 

Вступ

 

 

Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» створено рішенням
Іллічівської міської ради від 18.05.2004 р. № 282 — ХХІV зі статутним фондом
13 042 281 гривень.

Статут КП «Іллічівськводоканал» було затверджено рішенням Іллічівської
міської ради від 18.05.2004 № 282 — ХХІV (в нової редакції — від 26.11.2004 р. № 349-IV) та зареєстровано виконкомом Іллічівської міськради 07.06.2004 р. за № 04057043Ю00210156 (зміни — 22.12.2004 р. за № 15541050001000335,
15.02.2008 р. за №15541050005000335, 15.08.2012 р. за №15541050008000335, 15.02.2013 р. за №15541050009000335, 06.03.2013 р. за №15541050010000335, 24.07.2013 р. за №15541050011000335, 14.01.2014 р. за №15541050012000335, 28.07.2015 р. за №15541050014000335, 12.01.2016 р. за №15541050015000335).   Згідно останніх змін до статуту,   розмір статутного фонду КП “Іллічівськводоканал” складає 81 156 342,19 грн.

Рішенням Чорноморської міської ради від 10.06.2016 р. № 100 змінено назву Комунального підприємства “Іллічівськводоканал” на Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (повна назва) у зв'язку з перейменуванням міста Іллічівська на місто Чорноморськ. Цим же рішенням, затверджено Статут   Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області у новій редакції з статутним фондом 83 886 809,19 грн.

КП «Іллічівськводоканал» зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 07.06.2004 року за номером 1 554 120 0000 000335.

Головним управлінням статистики в Одеській області 07.06.2004   КП«Іллічівськводоканал» включено до ЄДРПОУ, остання
реєстрація дій 11.04.2012 за № 15541070007000335 (довідка АБ № 490328).

18.11.2004 підприємство зареєстровано у якості платника ПДВ, індивідуальний податковий № 329276515031 в ДПІ м.Іллічівська.

Визначена статутом мета підприємства - це вирішення питань водопостачання, водовідведення і очищення стоків та здійснення контролю за якістю питної води в місті Чорноморськ, надання відповідних послуг, одержання прибутку від зазначеної діяльності.

Згідно статуту, основними видами діяльності КП «Чорноморськводоканал» є:

-комунальне та побутове водопостачання, в тому числі придбання, зберігання, перевезення прекурсорів на технологічні потреби;

-водопровідні і каналізаційні роботи;

-проектування і будівництво трубопроводів й магістральних водопроводів та виконання додаткових робіт;

-діяльність з оброблення рідких відходів;

-інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством та відповідають меті створення підприємства, у тому числі постачальницько-збутова, посередницька та зовнішньоекономічна діяльність.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підприємству переоформлена ліцензія на "Централізоване водопостачання та водовідведення" від 06.07.2016 р. № 1220.

В господарському віданні КП «Чорноморськводоканал» знаходиться 230,32 км водопровідних мереж та 114,127 км каналізаційних мереж. Послуги водопостачання надаються 25,4 тисячам абонентів.

     Загальна чисельність працюючих станом на 01.01.2017р. складає 195 чоловік.

В структурі КП «Чорноморськводоканал» 6 підрозділів, які не є самостійними юридичними особами.

Структурні одиниці підприємства складають:

-                 Підрозділ водопроводу, який здійснює обслуговування, ремонт та аварійно-відбудовні роботи водопостачальних мереж;

-   Підрозділ КНС, який здійснює збір каналізаційних стоків, ремонт та аварійно-відбудовні роботи мереж каналізації;

- Підрозділ транспортної дільниці, який здійснює забезпеченість автотранспортом;

-   Підрозділ очисних споруд, який здійснює очистку стічних вод, обслуговування та ремонт споруд;

-       Відділ водозбуту, який здійснює обслуговування населення та підприємств по продажу питної води, укладання договорів, контроль використання питної води та контроль за своєчасним здійсненням абонентами розрахунків за спожиті послуги.

-         Адмінуправління.

   Безпосереднє керівництво підрозділами здійснюється керівниками підрозділів. Загальне керівництво виробничими структурами покладене на головного інженера підприємства.

Згідно з Законом України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” та відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених Постановою Комісії від 10.08.2012р. №279, державне регулювання господарської діяльності КП “Чорноморськводоканал”, здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних посмлуг, до функцій якої входять:

-ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

-встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках.

Крім того, розпорядженням Комісії №99 від 20.09.2013р. нашому підприємству встановлені вимоги щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності. Одним із видів такої діяльності є надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (надання послуг в домах місцевого самоврядування), тарифи на які також встановлюються держрегулятором.

                              

                                            

                                             Фінансовий стан

Результатом роботи підприємства за 2016 рік є збитки в розмірі 3 248,0 тис.грн., при цьому доходи підприємства складають 49 805,0 тис.грн., а витрати — 53 053,0тис.грн. Доходи та витрати КП “Чорноморськводоканал” формуються як від здійснення підприємством послуг водопостачання та водовідведення, так і інших видів діяльності.

Безпосередньо по послугам водопостачання та водовідведення сума доходу склала 48 150,2 тис.грн. (з урахуванням фінансової підтримки від Чорноморської міської ради на покриття знижки в розмірі 3500,0 тис.грн.), а витрат — 51 327,4 тис.грн., з яких 1260,5 тис.грн.- витрати відділу водозбуту міського сектору, які не включаються до тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення, а пов'язані з діяльністю централізованого постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, тариф по якій КП “Чорноморськводоканал” було встановлено держрегулятором та який набув чинності лише з 02.08.2016 року при постійному несенні витрат підприємством по цій діяльності протягом   2016 року.

               Таким чином, загальний збиток підприємства за 2016 рік в розмірі

3 248,0 тис.грн. складається:

-зі збитку в розмірі 2 670,7 тис.грн. від здійснення послуг централізованого водопостачання та водовідведення,

-зі збитку в розмірі 506,5 тис.грн. від здійснення послуг централізованої поставки холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем;

-зі збитку, пов'язаному із понесенням фінансових витрат (% по кредиту) в розмірі 132,0 тис.грн.

та прибутку в розмірі 61,2 тис.грн., отриманого від здійснення інших видів діяльності.

Фактична собівартість послуги централізованого водопостачання за 2016 рік склала 7,85 грн./м3 (при затвердженій середній собівартості в діючих тарифах в розмірі 7,00 грн./м3). Фактична собівартість послуги централізованого водовідведення за вказаний період складає 5,71грн./м3 (при затвердженій середній собівартості в діючих тарифах в розмірі 5,41 грн./м3).

Збитковість підприємства пояснюється в першу чергу зменшенням обсягів реалізації послуг в поточному році в порівнянні з обсягами, затвердженими в тарифі. Так, в 2016 році обсяги реалізації послуги централізованого водопостачання складають 4221,6 тис.м3, що на 15,5% менше ніж середні обсяги, які враховано в тарифах. Середні обсяги реалізації, які враховано в тарифах та які діяли протягом 2016 року складають 4997,1 тис.м3.

Обсяги реалізації послуги централізованого водовідведення за 2016 рік склали 2965,2 тис.м3, % зменшення в порівнянні з середніми обсягами, врахованими в тарифах складає 14,5% або в абсолютному виразі 502,7 тис.м3. Зменшення фактичних обсягів реалізації в порінянні з обсягами реалізації, врахованими в тарифах пояснюється наступним:

1. дією протягом 7 місяців 2016 року (січень-липень) тарифів на послуги, в яких враховано держрегулятором обсяги реалізації 2014 року (з урахуванням   щоденного споживання гарячої води споживачами послуг), тоді як фактично гаряча вода в місті була протягом 6 місяців (січень-квітень та листопад-грудень 2016 року), при цьому фактичне споживання гарячої води є значно нижчим ніж   це враховано було в планах на 2014 рік та пов'язано із достатньо високим тарифом на гарячу воду;

2. з серпня 2016 року КП “Чорноморськводоканал” встановлено нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які являють собою відкоригований тариф 2014 року на наступні статті витрат:

- електроенергія в зв'язку із збільшенням вартості 1 кВт/год. та врахуванням обсягів споживання електричної енергії на рівні факта 2015 року;

-заробітна плата та відрахування на соціальні заходи в бік зменшення;

-податки,

з урахуванням планових обсягів реалізації послуг на 2016 рік. В порівнянні з плановими обсягами реалізації гарячої води на 2016 рік, фактично спожито гарячої води в поточному році на 57% менше по причині її відсутності в місті, а також з причини високих тарифів на послуги централізованого постачання гарячої води.

           В порівнянні з попереднім роком обсяги реалізації послуг поточного року дещо зменшились, а саме:

- по послузі централізованого водопостачання на 0,1% ( з 4227,7 тис.м3 в 2015 році до 4221,6 тис.м3 в 2016 році);

-по послузі централізованого водовідведення на 0,9% ( з 2991,4 тис.м3 в 2015 році до 2965,2 тис.м3 в 2016 році).

Основною причиною зменшення обсягів реалізації послуг в поточному році в порівнянні з попереднім роком є зменшення кількості значних споживачів послуг.

             Другою причиною збитковості підприємства є збільшення фактичної собівартості послуг від собівартості, затвердженої в тарифі. Як вже вище визначалось, протягом 2016 року на території міста Чорноморська діяли тарифи, які являють собою відкоригований тариф 2014 року на такі статті витрат:

1 з січня по липень 2016 року — на елекроенергію та купівельну воду ( в зв'язку із введенням оптового тарифу). Обсяги реалізації послуг в даному тарифі залишились на рівні 2014 року.

2. з серпня по грудень 2016 року — визначено в поясненні зменшення обсягів реалізації послуг.      

Формування витрат у складі тарифу 2014 року здійснювалось по цінам 2013 року. Таким чином, невідкориговані статті витрат залишились на рівні 2013 року.

            КП “Чорноморськводоканал” було здійснено виконання структури витрат послуг централізованого водопостачання та водовідведення за 2016 рік. При цьому тарифна структура була відкоригована на фактичні обсяги реалізації послуг. В результаті проведеного аналізу встановлено, що на збитковість підприємства вплинуло перевищення фактичних витрат над затвердженими в тарифі :

  1. по послузі централізованого водопостачання на 2616,7 тис.грн. по наступним статтям витрат :

-   реагенти — на 173,9 тис.грн. (не коригувались);

-   паливно-мастильні матеріали — на 213,6 тис.грн. ( не коригувались);

- електроенергія — на 174,0 тис.грн. (коригувалась, однак, постійно збільшується вартість 1 кВт/год. Так, в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які діяли протягом січня- липня 2016 року вартість 1 кВт/год складає 1,63 грн./кВт/год. (без ПДВ), тоді як фактично за зазначений період вартість змінювалась з   1,589 грн./кВт/год. (без ПДВ) до 1,8225 грн./кВт/год. (без ПДВ). Аналогічна ситуація з вартістю електроенергії і за період серпень-грудень 2016 року;

-   витрати на ремонти — на 61,4 тис.грн. (не коригувались);

-   податки — на 116,9 тис.грн. (коригувались лише з серпня 2016 року);

-   послуги охорони — на 387,4 тис.грн. (не коригувались);

- касовий збір та розрахунково-касове обслуговування — на 33,6 тис.грн. (не коригувались);

- закриття розкопок — на 51,0 тис.грн. (не коригувалось);

- амортизація — на 821,7 тис.грн. (не коригувалась);

- фонд заробітної плати — на 260,9 тис.грн. (коригувався. В абсолютному виразі відбулось зменшення фонду оплати праці на 884,4 тис.грн., але в прив'язці до 1 м3 відбулось збільшення);

- інші витрати -на 322,3 тис.грн. (не коригувались).

2. по послузі централізованого вводовідведення по наступним статтям витрат :

- реагенти — на 16,5 тис.грн. (не коригувались);

- паливно-мастильні матеріали — на 300,1 тис.грн. ( не коригувались);

- електроенергія — на 513,6 тис.грн. (коригувалась, однак, постійно збільшується вартість 1 кВт/год. Так, в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які діяли протягом січня- липня 2016 року вартість 1 кВт/год складає 1,63 грн./кВт/год. (без ПДВ), тоді як фактично за зазначений період вартість змінювалась з   1,589 грн./кВт/год. (без ПДВ) до 1,8225 грн./кВт/год. (без ПДВ). Аналогічна ситуація з вартістю електроенергії і за період серпень-грудень 2016 року;

- ремонти — на 639,1 тис.грн. (не коригувались);

- податки — на 119,3 тис.грн. (коригувались лише з серпня 2016 року);

- послуги охорони — на 7,1 тис.грн. (не коригувались);

- касовий збір та розрахунково-касове обслуговування — на 36,3 тис.грн. (не коригувались);

- транспортні витрати — на 125,9 тис.грн. (не коригувались);

З урахуванням економії решти статтей витрат при здійсненні послуг централізованого водовідведення на суму 1220,5 тис.грн. ( таких як заробітна плата (за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників очисних споруд) та нарахувань (зменшення % нарахувань), витрат на прочистку каналізаційних мереж сторонніми організаціми та решти інших витрат)   загальне перевищення фактичних витрат над тарифними склало 537,4 тис.грн.

            Крім того, протягом 2016 року КП “Чорноморськводоканал” здійснювало діяльність з централізованої поставки холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тобто діяльність пов'язану з повіркою, монтажем та демонтажем квартирних приладів обліку холодної води в багатоповерхових будинках комунальної власності (де КП “Чорноморськводоканал” є виконавцем послуг). При цьому тариф на дану діяльність Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було встановлено з 02.08.2016 Постановою №1142 від 16.06.2016. Витрати, які несло підприємство без відшкодування тарифом призвели до збільшення збитку нашого підприємства на 506,5 тис.грн.

            З метою посилення соціального захисту населення, яке проживає на території Чорноморської міської ради, а також зниження значного фінансового навантаження в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, виконавчим комітетом Чорноморської міської ради для населення, яке проживає на території Чорноморської міської ради зменшено тариф, який встановлено держрегулятором у вигляді знижки, а саме:

-                 в січні- липні 2016 року:

Рішенням виконавчого комітету Іллічівської (Чорноморської) міської ради №454 від 24.12.2015 року встановлено застосування знижки на послугу централізованого водовідведення у розмірі 0,52 грн./м3 (з ПДВ).  

Довідково:

В вищезазначеному періоді діяли тарифи, які було встановлено держрегулятором Постановою №2756 від 12.11.2015 в наступному розмірі:

а) на централізоване водопостачання:

   споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,37 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать “оптові покупці” послуг нашого підприємства;

     споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 8,21 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать всі інші споживачі нашого підприємства, а саме: населення та суб' єкти господарювання.

б) на централізоване водовідведення:

   споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,00 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать “оптові покупці” послуг нашого підприємства;

     споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,61 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать всі інші споживачі нашого підприємства, а саме: населення та суб' єкти господарювання.

-   в серпні-грудні 2016 року:

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради №297 від 31.08.2016 року встановлено застосування знижки для споживачів категорії “населення”:

1. При розрахунках за спожиті послуги централізованого водопостачання та водовідведення згідно з тарифами, встановленими відповідно до постанови НКРЕКП від 16.06.2016 року №1141 з 2 серпня 2016 року у розмірі:

-                 централізоване водопостачання — 0,74 грн./м3 (з ПДВ);

-                 централізоване водовідведення — 0,51 грн./м3 (з ПДВ).

2. При розрахунках за спожиті послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем згідно з тарифами, встановленими відповідно до постанови НКРЕКП від 16.06.2016 року №1142 з 2 серпня 2016 року у розмірі:

-       на послугу з централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем — 1,55 грн./м3 (з ПДВ);

-       на послугу з централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем — 1,11 грн./м3 (з ПДВ).

Довідково:

В серпні-грудні 2016 року діяли тарифи, які були встановлені держрегулятором, а саме:

1. На послуги централізованого водопостачання та водовідведення Постановою №1141 від 16.06.2016 року в наступних ромірах:

а) на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,73 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать “оптові покупці” послуг нашого підприємства;

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 8,95 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать всі інші споживачі нашого підприємства, а саме: населення та суб' єкти господарювання.

б) на централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,78 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать “оптові покупці” послуг нашого підприємства;

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,60 грн./м3 (з ПДВ). До зазначеної категорії споживачів належать всі інші споживачі нашого підприємства, а саме: населення та суб' єкти господарювання.

  1. На послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем Постановою №1142 від 16.06.2016 року в наступних ромірах:

- тариф на послугу з централізованого постачання холодної води — 9,76 грн./м3 (з ПДВ);

-тариф на послугу з централізованого водовідведення — 7,20 грн./м3 (з ПДВ).

Тариф на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем застосовується лише для населення багатоповерхових будинків житлового фонду м.Чорноморська, а також для підприємств, які орендують перші поверхи житлового фонду міста в зв'язку з наданням послуги повірки, монтажу та демонтажу квартирних приладів обліку.

     Рішеннями виконавчого комітету Чорноморської міської ради, якими впроваджено застосування знижки для споживачів категорії “населення”, яке проживає на території Чорноморської міської ради, передбачено надання КП “Чорноморськводоканал” фінансової підтримки в зв'язку із недоотриманням доходів в результаті застосовування знижки, а також запровадження на підприємстві режиму економії витрат.

         Так, в 2016 році КП “Чорноморськводоканал” було отримано з місцевого бюджету фінансової підтримки на погашення знижки в розмірі 3500,0 тис.грн.

            Інформація щодо отримання фінансової підтримки КП “Чорноморськводоканал” в результаті застосування знижки на тарифи по послугам водопостачання та водовідведення за період II півріччя 2014 року — 2016 рік надається в таблиці 1 :  

                                                                                                                                 

Таблиця1

(тис.грн.)

Період

Недоотримана сума доходів (нарахована)   в результаті застосування знижки

Отримано фінансової підтримки з місцевого бюджету

Різниця між отриманою знижкою і нарахованою

1

2

3

4 = (3-2)

II півріччя 2014 року - 2016 рік

9845,9

8400,0

-1445,9

            На КП “Чорноморськводоканал” впроваджено режим економії витрат. Протягом 2016 року нашому підприємству при наданні послуг централізованого водопостачання та водовідведення вдалося заощадити 1409,5 тис.грн. по таким статтям витрат як заробітна плата та відрахування на соціальні заходи. По решті статтей витрат це не вдалось здійснити. Як вже вище було визначено це пов'язано із зменшенням фактичних обсягів реалізації послуг в порівнянні з обсягами, затвердженими в тарифах. Специфіка підприємств водопровідно-каналізаційного господарства пов'язана з тим, що собівартість послуги залежить безпосредньо від наявності постійних витрат (таких як заробітна плата та відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, ін.) та коливанню обсягів. Крім того, як вже визначалось, що багато статтей витрат в тарифах, які діяли протягом 2016 року не переглядалась, а лишилась на рівні цін 2013 року. Економія матеріальних витрат в натуральному виразі на дає економії в грошовому виразі, в зв'язку з постійним підвищенням цін. Так, протягом 2016 року:

-зменшено споживання паливно-мастильних матеріалів в цілому при здійсненні послуг централізованого воопостачання та водовідведення на 28 965л, при тому що в грошовому виразі при прив'язці до 1 м3 послуги, фактичне перевищення над тарифним по цій статті витрат складає 513,7 тис.грн.;

-зменшено споживання електроенергії в цілому по підприємству на 335,7 тис.кВт/год., при тому що в грошовому виразі при прив'язці до 1 м3 послуги фактичне перевищення над тарифним по цій статті витрат складає 687,6 тис.грн.

Аналогічна ситуація і з іншими матеріальними витратами, а також і послугами сторонніх організацій.

            За результатами роботи підприємства за 2016 рік відсоток втрат та витрат води складає 26,8%, що на 0,2% нижче ніж за аналогічний період минулого року ( за 2015 рік відсоток втрат та витрат води складав 27%). При цьому протягом поточного року витрати води на технологічні потреби були на 1% вище ніж у 2015 році, в результаті чого протягом поточного року безпосередньо відсоток втрат води зменшено на 1,2% ( з 26,56% в 2015 році до 25,36% в 2016 році). Аналіз втрат та витрат води за 2016 рік надається в таблиці2:

                                               Таблиця2

Показники

2016 рік

м3

%

Подано води в мережу

5 763 480

100

Реалізовано води

4 221 643

73,25

Втрати та витрати води, всього

1 541 837

26,75

В т.ч.

   

-технологічні потреби

78 401,98

1,36

-власні потреби

1 541,4

0,03

-втрати води

1 461 893,26

25,36

В т.ч. внутрішньобудинкові втрати в 194 будинках житлового фонду

м. Чорноморська

523 965

9,09

На % втрат води впливають внутрішньобудинкові втрати в багатоповерхових будинках житлового фонду м.Чорноморська. Зменшення внутрішньобудинкових втрат води та відповідно і збільшення реалізації послуг призведуть до зменшення собівартості послуг. Одним із способів зменшення втрат води є встановлення будинкових приладів обліку. Так, станом на 01.01.2017 року встановлено 92 прилади обліку на 64 будинках, в тому числі безпосередньо за 2016 рік встановлено 46 будинкових приладів обліку на 33 домах.  

                                                          

                                                           Робота з абонентами

Станом на 01.01.2017 року заборгованність споживачів за отримані послуги водопостачання та водовідведення складає 2815,4 тис.грн.(з ПДВ), що на 602,3 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2016 року, з яких по категорії споживачів “населення” цей показник зменшився на 1 806,5 тис.грн.(з ПДВ), тоді як по підприємствам збільшився на 144,2 тис.грн. ( 211,0 тис.грн. за рахунок КП “ІТЕ”, яке повинно сплатити свої зобов'язання до 20-го числа місяця наступного за звітним).

Найбільші суми заборгованості за надані нашим підприємством послуги рахуються по наступним споживачам:

-КП “Сухолиманський” - 282,5 тис.грн.

-ОСББ “Промінь” - 91,6 тис.грн.

-ТОВ “Еліткомсервіс” - 613,2 тис.грн.

         -СТ “Заря” - 282,0 тис.грн.

- ДП “Моноліт-Сервіс” - 351,9 тис.грн.

За 2016 рік рівень сплати за надані КП “Чорноморськводоканал” послуги складає 103,4%, в тому числі по населенню — 106,2%.           

Починаючи з 01.09.2015 року заяви до суду про видачу судових наказів в категорії “населення” не передавались, у зв'язку із тим, що суттєво виріс розмір судового збору, який склав 680 грн. за подання 1 заяви (до 01.09.2015 року судовий збір складав 121,80 грн.). З початку 2016 року судовий збір за подання заяви на видачу судового наказу складав 689 грн. У зв'язку із тим, що відсоток повернення судового збору і в розмірі 121,80 грн. був доволі низьким, юридичним відділом сумісно з менеджером зі зв'язків з громадкістю була посилена робота в напрямку дозвону до боржників, відправці СМС повідомлень, проведенню особистих бесід.

На протязі 2016 року з метою стягнення заборгованості за надані послуги водоспоживання та водовідведення юридичним відділом КП «Чорноморськводоканал» направлялися до суду заяви про видачу судових наказів в порядку наказового провадження на боржників, які мають заборгованість понад 5 000,0 грн. Так, було подано 14 заяв на суму 147 936,86 грн. по міському сектору. Отримані судові накази було направлено для виконання до виконавчої служби.

Станом на 01.06.2016 року (згідно акту звірки) на виконанні ВДВС м. Чорноморська знаходилось 209 судових наказів на загальну суму 484 416,70 грн., які були видані судом на протязі 2012-2015 рр.

За період з 01.01.2016 року по 30.12.2016 року було отримано від міського ВДВС:

171 постанову на суму 480 424,50 грн. (повернуто без виконання у зв'язку із відсутністю майна і доходів у боржника).

3 постанови на суму 3 085,79 грн. (виконані в повному обсязі).

1 постанову на суму 12 446,72 грн., (виконано частково на суму 1967,93 грн., в решті повернуто без виконання у зв'язку із відсутністю майна і доходів у боржника).

За період з 01.01.2016 р. по 30.12.2016 р. було відправлено 7 претензій на загальну суму 985 186,31 грн. юридичним особам, які мають заборгованість по сплаті за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Із яких по 5 претензіям погашено заборгованість в повному обсязі на суму 675 720,69 грн., а по 2 юридичним особам — боржникам передано документи до суду.

Всього до підприємств, що мають борги за надані послуги з водопостачання та водовідведення було подано 4 позовні заяви до господарського суду Одеської області на загальну суму 726 240,87 грн. (крім того судові збори склали 11 440,48 грн.)

     Отримані рішення суду передані для виконання до виконавчої служби, за результатами діяльності якої в 2016 році було стягнуто 82 971,94 грн. на користь КП “ЧВК”. Суму у розмірі 71 764,10 грн. було сплачено боржником — юридичною особою після винесення рішення суду добровільно.

По 2 юридичним особам - боржникам судові накази на загальну суму 582 945, 31 грн. залишаються на виконанні ВДВС.

Разом з тим, проводилась відповідна робота абонентськими відділами, направлена на погашення існуючої заборгованості боржниками, а саме проводилась роз'яснювальна робота серед неплатників за водоспоживання, розміщувалися списки боржників біля під'їздів будинків, направлялися приписи про погашення заборгованості. Всього за 2016 рік було виписано і вручено 10 176 приписів.

       Є позитивні результати по погашенню боргів: по міському сектору це 482 абонента, що мали заборгованість понад 1000 гривен, по приватному сектору це 69 абонентів.      

            Станом на 01.01.2016 року в абонентському відділі міського сектору було відкрито всього 18164 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 15573 абонентів, що складало 86% від загальної кількості особових рахунків, станом на 01.01.2017 було відкрито всього 18163 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 15713 абонентів, що складало 87 % від загальної кількості особових рахунків.

            Станом на 01.01.2016 року в абонентському відділі приватного сектору було відкрито всього 6215 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 5745 абонентів, що складало 92,7 % від загальної кількості особових рахунків, станом на 01.01.2017 було відкрито всього 6293 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 5833 абонентів, що складало 92,7 % від загальної кількості особових рахунків .    

            Станом на 01.01.2017 року в абонентському відділі промислового сектору відкрито 957 особових рахунків зі 100% оснащенням приладами обліку.

Покращення технічного стану майна

           

                      

           За 2016 рік КП “Чорноморськводоканал”на водопровідних мережах виконані наступні роботи:

-     по усуненню 200 аварій щодо витоків води з установкою ремонтних муфт, хомутів або сваркою, профілактиці розтрубних з'єднань;

- по планово-попереджувальним ремонтам, а саме по очищенню водопровідних колодязів від сміття, по відкачуванню води   в затоплених колодязях, по профілактиці запірної арматури, пожежних гідрантів;

-     по обслуговуванню 68 насосів на 27 насосних станціях;

- по очищенню та промивці резервуарного парку на вул. Транспортна,11 (2000м3 - 2шт, 5000м3 — 1шт);

-     по обслуговуванню артезіанських свердловин, фонтанів

           На каналізаційних мережах виконані роботи по прочистці 1206 засорів, виконана планова промивка каналізаційних мереж.

Для покращення технічного стану водопровідних, каналізаційних мереж та споруд, та для якісного надання послуг витрачено 17 591 238грн.

З них за кошти підприємства виконані роботи на загальну суму 1026559грн. , а саме:

-перекладено аварійні мережі водопроводу 504 м.п. на суму 226785грн.;

в т.ч. водопровід в м.Чорноморськ-472м.п, в пмт. Олександрівка-32м.п.,

-виконана заміна застарілого, енергоемного насосного обладнання та встановлено технологічний облік води на ПНС вул.Паркова,36 на суму 261010грн.

-встановлено 66 лічильників води для внутрішньобудинкового обліку на суму-538764грн.

-проведено заміну запірної арматури Ду400-1шт., Ду300-1шт., Ду150-2шт., Ду100-8шт., Ду80-1шт., Ду50-3шт.

За кошти міського бюджету на суму 16 564 679 грн. виконано наступні заходи:

-Капітальний ремонт мереж водопроводу м.Чорноморськ за наступними адресами: вул. Паркова, 36; вул. - Данченко, 14-38; пров. Шкільний; вул. 1 Травня, 17 - перекладено водопроводу 1655,5 м і встановлено 8 пожежних гідрантів на суму 1 687 053 грн;

-Капітальний ремонт водопроводу за адресою вул. Перемоги в смт. Олександрівка (заміна трубопроводу, що подає воду на ІСРЗ) - перекладено водопроводу 1195,95м на суму   364 919 грн;

-Капітальний ремонт насосних станцій по пр-ту Миру, 41А та вул. Парусна, 5А на суму - 83 522 грн;

-Придбання приладу керування для дренажного насоса W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A- 10M за адресою вул. Спортивна, 6-А на суму 21 719 грн;

-Придбання однієї установки з виробництва діоксиду хлору Grundfos Oxiperm OCD-164, продуктивністю 240 г/рік в комплекті на суму 776 682 грн;

-Придбання двох ремкомплектів для установки по виробництву діоксиду хлору на суму   25 008 грн.;

-Санітарно-технічний тампонаж артезіанської свердловини по вул.Перемоги, 34 в смт. Олександрівка на суму 105 998 грн.;

-Капітальний ремонт вводів водопроводу по проспекту Миру, 30 - перекладено водопроводу 64 м на суму 74 465 грн;

-Капітальний ремонт вводу водопроводу за адресою: м.Чорноморськ, пров. Шкільний, 6 - перекладено водопроводу 46 м на суму 17 222 грн;

-Придбання агрегату насосного АНД-100 (440.00.00.00-21сб) на суму 168 000 грн;

-Капітальний ремонт мереж каналізації по вул. Паркова, 4 - перекладено каналізації 131 м на суму 249 878 грн;

-Капітальний ремонт другої секції аеротенку каналізаційних очисних споруд м.Чорноморську.

Висновок

З метою покращення фінансово-господарської діяльності підприємства, виникає необхідність в щорічному встановленні тарифів, як це пердбачається діючим законодавством у сфері комунальних послуг; продовжувати здійснення економії витрат, а також продовжувати постійну роботу з абонентами з метою збільшення обсягів реалізації послуг, які дають можливість зменшити собівартість послуг, відповідно і тариф.

  

Директор

КП Чорноморськводоканал”                                                 В.Г.Бондаренко

Copyright © 2015. All Rights Reserved.