2015

Стан фінансово-господарської

діяльності комунального підприємства “Іллічівськводоканал”

за 2015 рік.

 

Вступ

 

 

Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» створено рішенням
Іллічівської міської ради від 18.05.2004 № 282 — ХХІV зі статутним фондом
13 042 281 гривень.

Статут КП «Іллічівськводоканал» було затверджено рішенням Іллічівської
міської ради від 18.05.2004 № 282 — ХХІV (в нової редакції — від 26.11.2004 № 349-IV) та зареєстровано виконкомом Іллічівської міськради 07.06.2004 року за № 04057043Ю00210156 (зміни — 22.12.2004 року за № 15541050001000335,
15.02.2008 за №15541050005000335, 15.08.2012 за №15541050008000335, 15.02.2013 за №15541050009000335, 06.03.2013 за №15541050010000335, 24.07.2013 за №15541050011000335, 14.01.2014 за №15541050012000335, 28.07.2015 за №15541050014000335, 12.01.2016 за №15541050015000335).   Згідно останніх змін до статуту,   розмір статутного фонду КП “Іллічівськводоканал” складає 81 156 342,19 грн.

КП «Іллічівськводоканал» зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 07.06.2004 року за номером 1 554 120 0000 000335, свідоцтво
серії А00 № 274332.

Головним управлінням статистики в Одеській області 07.06.2004   КП«Іллічівськводоканал» включено до ЄДРПОУ, остання
реєстрація дій 11.04.2012 за № 15541070007000335 (довідка АБ № 490328).

07.12.2004 отримано свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 21315246 в ДПІ м.Іллічівська.

Визначена статутом мета підприємства - це вирішення питань водопостачання, водовідведення і очищення стоків та здійснення контролю за якістю питної води в місті Іллічівськ, надання відповідних послуг, одержання прибутку від зазначеної діяльності.

Згідно статуту, основними видами діяльності КП «Іллічівськводоканал» є:

-комунальне та побутове водопостачання, в тому числі придбання, зберігання, перевезення прекурсорів на технологічні потреби;

-водопровідні і каналізаційні роботи;

-проектування і будівництво трубопроводів й магістральних водопроводів та виконання додаткових робіт.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підприємству видана ліцензія на "Централізоване водопостачання та водовідведення" термін дії якої з 31.12.2014 по 30.12.2019 серії АЕ № 287975.

В господарському віданні КП «Іллічівськводоканал» знаходиться 210,81 км водопровідних мереж та 113,71 км каналізаційних мереж. Послуги водопостачання надаються 25,3 тисячам абонентів.

Загальна чисельність працюючих станом на 01.01.2016р. складає 200 чоловік.

В структурі КП «Іллічівськводоканал» 6 підрозділів, які не є самостійними юридичними особами.

Структурні одиниці підприємства складають:

-                 Підрозділ водопроводу, який здійснює обслуговування, ремонт та аварійно-відбудовні роботи водопостачальних мереж;

-   Підрозділ КНС, який здійснює збір каналізаційних стоків, ремонт та аварійно-відбудовні роботи мереж каналізації;

- Підрозділ транспортної дільниці, який здійснює забезпеченість автотранспортом;

-   Підрозділ очисних споруд, який здійснює очистку стічних вод, обслуговування та ремонт споруд;

-       Відділ водозбуту, який здійснює обслуговування населення та підприємств по продажу питної води, укладання договорів, контроль використання питної води та контроль за своєчасним здійсненням абонентами розрахунків за спожиті послуги.

-         Адмінуправління.

   Безпосереднє керівництво підрозділами здійснюється керівниками підрозділів. Загальне керівництво виробничими структурами покладене на головного інженера підприємства.

Згідно з Законом України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” та відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених Постановою Комісії від 10.08.2012р. №279, державне регулювання господарської діяльності КП “Іллічівськводоканал”, здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних посмлуг, до функцій якої входять:

-             ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

-             встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках.

Крім того, розпорядженням Комісії №99 від 20.09.2013р. нашому підприємству встановлені вимоги щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності. Одним із видів такої діяльності є надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (надання послуг в домах місцевого самоврядування), тарифи на які також встановлюються держрегулятором.

                                            

                                             Фінансове положення

Результатом роботи підприємства за 2015 рік є збитки в розмірі 3211 тис.грн., при цьому доходи підприємства складають 56 971,0 тис.грн., а витрати — 60 182,0 тис.грн. Доходи та витрати КП “Іллічівськводоканал” формуються як від здійснення підприємством послуг водопостачання та водовідведення, так і інших видів діяльності, вимоги по провадженню яких встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпоряденням №99 від 20.09.2013.

Безпосередньо по послугам водопостачання та водовідведення сума доходу склала 54938,0 тис.грн. (з урахуванням фінансовоїх допомоги від Іллічівської міської ради в рохзмірі 4200,0 тис.грн.), а витрат — 58407,1 тис.грн., з яких 1182,0 тис.грн.- витрати відділу водозбуту міського сектору, які не включаються до тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення і пов'язані з діяльністю централізованого постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, тариф по якій на сьогоднішній день КП “Іллічівськводоканал” не затверджено.

Таким чином, збиток підприємства від здійснення послуг водопостачання та водовідведення складає 3469,1 тис.грн., з яких:

-             від здійснення послуги водопостачання – 3415,5 тис.грн.,

-             від здійснення послуги водовідведення – 53,6 тис.грн.

Фактична собівартість послуги водопостачання за 2015 рік склала 10,21 грн./м3(при затвердженій собівартості в діючому тарифі в розмірі 9,36 грн./м3). Фактична собівартість послуги водовідведення за вказаний період 5,10 грн./м3 (при затвердженій собівартості в діючому тарифі в розмірі 5,06 грн./м3).

Збитковість підприємства пояснюється в першу чергу зменшенням обсягів реалізації послуг в поточному році в порівнянні з минулим роком, а також в порівнянні з обсягами, затвердженими в тарифі. Так, за 2015 рік обсяги реалізації водопостачання складають 4227,7 тис.м3, що на 15,5% менше ніж за минулий рік та на 21,4% менше обсягів водопостачання, затверджених в тарифі.

Обсяги реалізації водовідведення за 2015 рік склали 2991,4 тис.м3, % зменшення в порівнянні з минулим роком складає 10,7 або в абсолютному виразі 360,1 тис.м3. В порівнянні з обсягами, затвердженими в тарифі % зменшення обсягів складає 9,8 або в абсолютному виразі 364,5 тис.м3.

Зменшення обсягів реалізації послуг обумовлено відсутністю гарячої води в місті Іллічівську до жовтня 2015 року, а в подальшому значному зменшенню її споживання в зв'язку із високою вартістю, зменшенням норм споживання холодної води з 01.08.2014р. та ін.

Крім того, на збитковість підприємства впливає і застосування знижки до затверджених держрегулятором тарифів. Так, протягом 2015р., населення, яке проживає на території Іллічівської міської ради сплачує КП “Іллічівськводоканал” за послуги водопостачання та водовідведення за тарифами, які були затверджені Постановою НКРКП №658 від 25.06.2014 з урахуванням знижки у розмірі 2,00 грн./м3 (з урахуванням ПДВ), передбаченої рішенням Іллічівської міської ради № 203 від 25.06.2014 року.

При цьому в результаті недоотримання доходів, на підприємстві повинно бути запроваджено режим економії витрат, а також в місцевому бюджеті передбачено фінансову підтримку для забезпечення беззбитковості підприємства.

Інформація щодо недоотриманих коштів в результаті застосування знижки за 2015 рік надається :  

(тис.грн.)

Період

Недоотримана сума доходів (нарахована) в результаті застосування знижки

Отримано фінансової допомоги з місцевого бюджету

2015 рік

4835,2

4200

Таким чином, тільки за 2015 рік сума недоотриманих коштів в результаті застосування знижки складає 529,3 тис.грн(без ПДВ).

Запроваджений на підприємстві режим економії витрат досягнув результату в розмірі 10735,8 тис.грн., з яких:

-186,9 тис.грн. - за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів;

-5511,4тис.грн. - сума економії за рахунок зменшення суми витрат при придбанні води в зв”язку із зменшенням обсягів споживання;

-5037,0 тис.грн.- за рахунок економії фонду оплати праці та відрахувань на соціальні заходи, а саме:

скорочення чисельності персоналу на 9,1 % або 20 чоловік ( з 220 чоловік станом на 01.01.2015 року до 200 - станом на 31.12.2015 року), з яких 18 чоловік по результатам скорочення чисельності персоналу. Крім того, з 01.04.2015 року всім працюючим було зменшено заробітну плату на 10%. Також зменшилась виплата премій та інших заоохочувальних виплат. Такі заходи призводять до економії в вищезазначеному розмірі. За результатами роботи підприємства за 2015 рік середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає 4731 грн., з яких 476 грн. - середньомісячна сума індексації.

            Однак, проведені заходи щодо економії витрат, не призвели до бажаного результату фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, тобто до безбитковості підприємства. Як вже вище було визначено це пов'язано із зменшенням обсягів реалізації послуг. Специфіка підприємств водопровідно-каналізаційного господарства пов”язана з тим, що собівартість послуги залежить безпосредньо від наявності постійних витрат та коливанню обсягів. Так, чим більше обсяги реалізації послуг, тим нижчим є тариф.

Протягом 2015 року на території м.Іллічівська діяли тарифи, які були затверджені держрегулятором в червні 2014 року та діяли з 01.07.2014 року по 31.12.2015 року. Таким чином, формування витрат у складі тарифу здійснювалось по цінам кінця 2013 року початку 2014 року. В 2015 році ціни на складові тарифу значно змінились:

-                 змінилась ціна на електроенергію ( в тарифі 1,1339 грн./кВт/год без ПДВ. За грудень 2015 року вартість 1 кВт/год складає 1,5208 грн. ( без ПДВ);

-                 по купівельній воді ( в тарифі 4,06 грн./м3 без ПДВ, з травня 2015 року — 4,11 грн./м3;

-                 збільшилась вартість паливно-мастильних матеріалів. При порівнянні цін на ПММ в грудні 2015 року в порівнянні з тарифними спостерігається їх збільшення: по дизельному пальному на 18,2%, по А-92 на 25,8%, по А-95 на 27,3%;

-                 аналогічна ситуація спостерігається і з вартістю реагентів, матеріалів та інших послуг.            

           

Робота з абонентами

Станом на 01.01.2016 року заборгованність споживачів за отримані послуги водопостачання та водовідведення складає 3417,7 тис.грн.(з ПДВ), що на 203,6 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2015 року, з яких по категорії споживачів “населення” цей показник зменшився на 98,9 тис.грн.(з ПДВ), тоді як по підприємствам збільшився на 150,7 тис.грн. (300,0 тис.грн. за рахунок КП “ІТЕ”, які повинні сплатити свої зобов”язання до 20-го числа місяця наступного за звітним). Незважаючи на збільшення дебіторської заборгованості на кінець 2015 року, рівень сплати навпаки збільшився. Так, за 2015 рік рівень сплати за надані КП “Іллічівськводоканал” послуги складає 99,7%, в тому числі по населенню — 100,2%.

            Станом на 01.01.2015 року в абонентському відділі міського сектора було відкрито всього 18161 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 15248 абонентів, що складало 84 %, станом на 01.01.2016 було відкрито всього 18162 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 15573 абонентів, що складало 86 % від загальної кількості особових рахунків.

            Станом на 01.01.2015 року в абонентському відділі приватного сектора було відкрито всього 6205 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 5692 абонентів, що складало 91,7 %, станом на 01.01.2016 було відкрито всього 6215 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 5745 абонентів, що складало 92,4 % від загальної кількості особових рахунків .    

Протягом 2015 року на КП “Іллічівськводоканал” з метою стягнення заборгованості за надані послуги водоспоживання та водовідведення юридичним відділом КП «Іллічівськводоканал» направлялися до суду заяви про видачу судових наказів в порядку наказового провадження.

За 2015 рік було подано до суду всього 291 заяву на суму 476 802,63 грн., з них: міський сектор – 284 заяви на суму 444 518,94 грн., приватний сектор – 7 заяв на суму 32283,69 грн. Крім того, до підприємств, що мають борги за надані послуги з водопостачання та водовідведення було подано 6 позовних заяв до господарського суду Одеської області на загальну суму 1 248 181,25 грн.

Отримані рішення суду передані для виконання до виконавчої служби, за результатами діяльності якої в 2015 році було стягнуто 620 791,93 грн. на користь КП “ІВК”.

За період з 19.01.2015 р. по 25.12.2015 р. було відправлено 25 претензій на загальну суму 3 422 778,42 грн. юридичним особам, які мають заборгованість по сплаті за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Станом на 01.12.2015р. заборгованість сплачена по 19 претензіям на суму                               1 458 030,06 грн.

Але починаючи з 01.09.2015 року заяви до суду про видачу судових наказів не передавались, у зв'язку із тим, що суттєво виріс розмір судового збору , який склав 680 грн. за подання 1 заяви (до 01.09.2015 року судовий збір складав 121,80 грн.).У зв'язку із тим, що відсоток повернення судового збору і в розмірі 121,80 грн. був доволі низьким, юридичним відділом сумісно з менеджером зі зв'язків з громадкістю була посилена робота в напрямку дозвону до боржників, відправці СМС повідомлень, проведенню особистих бесід.

Разом з тим, проводилась відповідна робота абонентськими відділами, направлена на погашення існуючої заборгованості боржниками, а саме проводилась роз'яснювальна робота серед неплатників за водоспоживання, розміщувалися списки боржників біля під'їздів будинків, направлялися приписи про погашення заборгованості. Всього за 2015 рік було виписано і вручено 11 111 приписів.

За період з 01.01.2015 р. станом на 25.12.2015 р. боржниками КП «ІВК» категорії “населення”, в тому числі тими, на яких подано заяви до суду по стягненню в 2012-2015 рр., в добровільному та примусовому порядку всього по підприємству, в тому числі по тим судовим наказам, які були передані до виконавчої служби, однак повернуті КП «ІВК» без виконання у зв'язку з відсутністю майна, сплачена заборгованість на загальну суму                   3 828 223,16 грн.

Оплати за договорами та угодами реструктуризації заборгованості контролюються, у випадку затримки сплати за цими договорами, направляються нагадування абонентам як у письмовому вигляді, так і у телефонному режимі.

       Є позитивні результати по погашенню боргів: по міському сектору це 512 абонента, що мали заборгованість понад 1000 гривен, по приватному сектору це 121 абонентів.

      

Покращення технічного стану майна

           

За 2015 рік за кошти підприємства:

-перекладено аварійних мереж водопроводу та каналізації 882 м.п. на суму 231123 грн.;

в т.ч. водопровід в м. Іллічівськ-303м.п, в пмт. Олександрівка-440м.п., в с. Б.Балка-40м.п.,

каналізація в м. Іллічівськ-99м.п.

Виконана заміна насосного обладнання на ПНС вул. К. Маркса,11 на суму 43944грн.

Для технологічного обліку води встановлено лічильник на ПНС вул. К. Маркса,11-16165,2грн.

Встановлено 46 лічильників води для внутрішньобудинкового обліку на суму-162799,2грн.

ЁТ-виконано чистку та промивку резервуарного парку на водопровідній насосній станції (2000м3 - 2шт, 5000м3 — 1шт);

-проведено заміну запірної арматури Ду200-1шт., Ду150-13шт., Ду100-7шт., Ду80-2шт. Ду65-2шт.

За кошти міського бюджету:

-виконано капітальний ремонт 1 секції аеротенку на каналізаційних очисних спорудах на суму 968742,01 грн.;

-перекладено аварійних мереж водопроводу за адресою: м.Іллічівськ вул.Паркова,36-549м.п. на суму 1083110 грн.;

в пмт.Олександрівка-905м.п. на суму 763036,6 грн.;

Всього: 2814888,61грн.

Висновок

З метою покращення фінансово-господарської діяльності підприємства, виникає необхідність в затвердженні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг КП “Іллічівськводоканал” тарифу на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), часткові витрати по яким за 2015 рік склали 1182,0 тис.грн.; продовжувати здійснення економії витрат, а також продовжувати постійну роботу з абонентами з метою збільшення обсягів реалізації послуг, які дають можливість зменшити собівартість послуг, відповідно і тариф.

  

Заступник директора

КП “Іллічівськводоканал”                                                               І.В.Сурнін

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.